• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Holine: 0931 120 890 | Email: info@savinajsc.com

Các ứng dụng của năng lượng mặt trời

Home » Tin tức » Tin tức Solar » Các ứng dụng của năng lượng mặt trời

Các ứng dụng của năng lượng mặt trời để tạo ra điện

Nhà máy phát điện mặt trời bằng phương pháp tập trung năng lượng mặt trời vào một khu vực bằng gương hoặc thấu kính, công nghệ này giúp chuyển đổi quang năng thành điện năng lượng mặt trời một cách hiệu quả. Về cơ bản, công nghệ sử dụng đáy của các Parabol, hệ thống động cơ Stirling, hệ thống thu quang năng trung tâm, và các hệ thống quang tập trung quang năng để tạo ra nguồn năng lượng mong muốn.

Nhà máy nhiệt điện năng lượng mặt trời: Phương pháp khai thác nhiệt lượng tạo ra từ quang năng của ánh sáng mặt trời để tạo ra điện năng, gọi là nhiệt điện sử dụng năng lượng mặt trời. Về cơ bản, sử dụng các bộ thu nhiệt từ năng lượng mặt trời bằng các tấm để có được nguồn nước nóng, từ đó chạy máy phát để tạo ra điện năng phục vụ cho đời sống thường ngày.

Ứng dụng tạo ra điện mặt trời

Điện mặt trời: Công nghệ tạo ra điện năng từ quang năng bằng cách sử dụng các tấm pin mặt trời hoặc các mảng thu năng lượng mặt trời để chuyển hóa quang năng từ mặt trời thành điện năng. Các tế bào quang điện của vật liệu sử dụng hấp thu quang năng và tạo ra dòng điện năng trực tiếp từ tia nắng mặt trời, nguồn điện mặt trời tạo ra được sử dụng để cấp điện cho phụ tải. Các mảng vật liệu thu năng lượng mặt trời cũng được sử dụng để tạo ra điện năng lượng mặt trời cho các vệ tinh và các tàu vũ trụ, và ở những vùng hẻo lánh chưa có nguồn điện lưới thì đó là một nguồn điện năng cung cấp năng lượng cho hệ thống điện thoại khẩn cấp bên đường, viễn thám vv..

Các ứng dụng của điện năng lượng mặt trời

Nhiệt mặt trời, cơ chế sử dụng ánh sáng mặt trời để tạo ra nguồn nóng nước. Nguồn nước nóng được tạo ra từ quang năng có thể ứng dụng trong nghành công nghiệp hoặc dân dụng.

Tạo ra điện năng lượng mặt trời chủ động hoặc ứng dụng chủ đông khác bằng việc cách duy trì nhiệt môi trường của tòa nhà ở ngưỡng nhiệt độ mong muốn thông qua các chu kỳ hàng ngày và hàng năm của mặt trời thông qua thiết kế của công trình. Điện mặt trời được tạo ra chủ động với pương pháp đơn giản là lắp một hệ thống phát điện năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời: Ứng dụng năng lượng mặt trời để tạo ra hệ thống chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng điện mặt trời hiện tại giúp thay đổi tư duy thiết kế kiến trúc, hoặc đơn giản ứng dụng cho đời sống thường nhật hoặc ứng dụng trong cơng nghiệp.