• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Tel: 089 820 8668 | Email: info@savinajsc.com

Chính sách bảo hành biến tần điện năng lượng mặt trời SMA

Home » Chính sách bảo hành biến tần điện năng lượng mặt trời SMA

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH BIẾN TẦN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SMA

Lưu ý: Bảng mô tả về CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH BIẾN TẦN ĐIỆN MẶT TRỜI SMA của SMA Solar Technology AG’s (sau đây gọi là “SMA”) có hiệu lực và áp dụng cho tất cả các lần mua sản phẩm biến tần điện mặt trời được nêu dưới đây được thực hiện sau ngày 1 tháng 6 năm 2017 và thay thế cho tất cả các văn bản bảo hành của SMA Solar Technology AG’s trước đó. Bản chính sách bằng ngôn ngữ tiếng Việt được dịch từ nguyên bản tiếng anh của SMA và chỉ mang tính chất tham khảo.

Bảo hành biến tần điện năng lượng mặt trời có thời hạn không phải là sự bảo đảm về độ bền và không bao gồm sự tiện lợi của thiết bị điện mặt trời. Nó chỉ áp dụng cho các thiết bị thuộc các dòng sản phẩm SAM theo sau:

SUNNY TRIPOWER, SUNNY BOY, SUNNY BOY STORAGE, SUNNY ISLAND, SUNNY HOME MANAGER, SUNNYREMOTE CONTROL, SUNNY VIEW, SMA FUEL SAVE CONTROLLER, SMA CLUSTER CONTROLLER, SMA COMGATEWAY, SMA INVERTER MANAGER, SMA BLUETOOTH REPEATER, SMA CONNECTION UNIT, SMA CT METER,SMA DC-COMBINER, SMA ENERGY METER, SMA RAPID SHUTDOWN SYSTEM, SMA READY RACK, CLOUDCONNECT ADVANCED, TS4-R, GATEWAY, GRID-CONNECT-BOX, MC-BOX, NA-BOX, SMARTFORMER

KHÔNG CHỊU TÁC ĐỘNG VỀ CÁC QUYỀN BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU LỆ THEO LUẬT CỦA QUỐC GIA KHÁC

Nghĩa vụ bảo hành biến tần điện năng lượng mặt trời SMA theo quy định của người bán thiết bị và các quyền bảo hành theo quy định của người mua không bị ảnh hưởng bởi chính sách bảo hành của SMA. Hơn nữa, nếu chính sách bảo hành của SMA vi phạm bất kỳ luật của quốc gia nào, mà luật đó có   được loại trừ hoặc giới hạn một cách hợp pháp và cấp cho bên bảo hành bất kỳ quyền nào ngoài Bảo Hành Có Thời Hạn của SMA, thì các quy định pháp luật quốc gia đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quy định của Bảo Hành Có Thời Hạn của SMA.

Biến tần điện mặt trời 3 Pha Sunny Tripower 15 đến 25kW

 

TỔ CHỨC BẢO HÀNH

Tổ chức bảo hành là SMA. SMA bảo lưu quyền chỉ định các dịch vụ trong chính sách bảo hành của SMA. Các dịch vụ đó được tiến hành bởi các đối tác được ủy quyền của SMA.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH BIẾN TẦN ĐIỆN MẶT TRỜI SMA

Những người có đủ điều kiện yêu cầu bảo hành thiết bị điện mặt trời theo chính sách bảo hành của SMA này chỉ là (i) người mua đã tự mua thiết bị và đưa chúng vào hoạt động lần đầu tiên (sau đây gọi là “Người Dùng Đầu Tiên”) và (ii) người mua có mua thiết bị một cách hợp pháp và không có sự sửa đổi từ Người Dùng Đầu Tiên hoặc người kế nhiệm hợp pháp của Người Dùng Đầu Tiên. Những người đủ điều kiện theo Bảo Hành Có Thời Hạn của SMA này được gọi là “người yêu cầu bảo hành”. Những người khác không được phép đưa ra các yêu cầu bồi thường cho SMA theo chính sách bảo hành của SMA trừ khi được ủy quyền bởi người yêu cầu bảo hành. Giao và / hoặc chuyển các quyền này cho những người không phải là người bảo hành, sẽ không được giải quyết.

THỜI HẠN BẢO HÀNH

Đối với bộ điều khiển SMA FUEL SAVE CONTROLLER, SUNNY VIEW (trừ các dòng sản phẩm Sunny View được liệt kê dưới đây), SMA CLUSTER CONTROLLER, SMA COM GATEWAY, SUNNY HOME MANAGER, SMA DC COMBINER, SMA ENERGY METER, người yêu cầu bảo hành sẽ được SMA cung cấp thời gian 2 năm theo chính sách bảo hành.

Đối với các sản phẩm SUNNY TRIPOWER (trừ các dòng sản phẩm Sunny Tripower được liệt kê dưới đây), SUNNY BOY (trừ các dòng sản phẩm Sunny Boy được liệt kê dưới đây), SUNNY ISLAND (ngoại trừ các dòng sản phẩm Sunny Island được liệt kê dưới đây), SUNNY REMOTE CONTROL, SUNNY VIEW: SUNNY VIEW -10-JP, SMA INVERTER MANAGER, SMA CT METER, SMA READY RACK, CLOUD CONNECT ADVANCED, GRID-CONNECT-BOX, MC-BOX, NA-BOX, SMARTFORMER, bao gồm các phụ kiện tiêu chuẩn, giao diện, và các tùy chọn đóng cắt điện, Người yêu cầu bảo hành sẽ nhận được chính sách bảo hành 5 năm.

Đối với dòng sản phẩm SUNNY TRIPOWER (trừ các dòng sản phẩm Sunny Tripower được liệt kê dưới đây), SUNNY BOY (trừ các dòng sản phẩm Sunny Boy được liệt kê dưới đây), SUNNY ISLAND (ngoại trừ các dòng sản phẩm Sunny Island được liệt kê dưới đây), SUNNY REMOTE CONTROL, SUNNY VIEW: SUNNY VIEW -10-JP, SMA INVERTER MANAGER, SMA CT METER, SMA READY RACK, CLOUD CONNECT ADVANCED, GRID-CONNECT-BOX, MC-BOX, NA-BOX, SMARTFORMER, bao gồm các phụ kiện tiêu chuẩn, giao diện, và các tùy chọn ngắt kết nối, Người yêu cầu bảo hành sẽ nhận được 10 năm bảo hành.

Thời hạn bảo hành cho các dòng sản phẩm – US Sunny Tripower và – US Sunny Boy cũng như  – US SMA Connection Units được cài đặt không ở các quốc gia Canada, Mexico hoặc Hoa Kỳ là 5 năm.

Sunny Boy Storage yêu cầu đăng ký thiết bị tại SMA Sunny Portal (www.sunnyportal.de) trong vòng 31 ngày sau khi được vận hành lần đầu tiên. Nếu không, thời hạn bảo hành là 5 năm.

Thời hạn bảo hành cho các dòng sản phẩm -US Sunny Tripower và -US Sunny Boy cũng như  – US SMA Connection Units được cài đặt không ở các quốc gia Canada, Mexico hoặc Hoa Kỳ là 5 năm.

Đối với dòng sản phẩm TS4-R, người yêu cầu bồi thường bảo hành sẽ nhận được 25 năm Bảo Hành Nhà Máy Có Thời Hạn của SMA.

Các thiết bị dòng TS4-R yêu cầu đăng ký hệ thống tại SMA Sunny Portal (www.sunnyportal.de) hoặc Tigo Cloud (nếu có một Biến tần không của hãng SMA trong hệ thống), trong vòng 31 ngày sau khi được đưa vào vận hành lần đầu tiên. Nếu hệ thống không được truy cập từ xa, khả năng chẩn đoán từ xa và giải quyết từ xa các vấn đề của SMA sẽ được giảm xuống để hỗ trợ người yêu cầu bảo hành sử dụng phương pháp thủ công tại chỗ.

Đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên, thời hạn bảo hành bắt đầu khi thiết bị được vận hành lần đầu tiên (theo báo cáo vận hành) bởi hoặc cho người yêu cầu bảo hành đầu tiên. Hiệu lực của chính sách bảo hành của SMA yêu cầu thiết bị phải được cài đặt và vận hành phù hợp với hướng dẫn cài đặt nhà sản xuất áp dụng cho thiết bị đã cung cấp. Nếu thay đổi cơ cấu hoặc thay đổi không được phép thiết bị đã được thực hiện và SMA đã không yêu cầu những thay đổi này, chính sách bảo hành của SMA sẽ bị chấm dứt vào ngày những thay đổi cơ cấu hoặc thay đổi không được phép này được thực hiện, bất kể thời gian đã đề cập ở trên. Nếu thiệt hại đã được duy trì cho bất kỳ thiết bị có cấu trúc bị thay đổi mà không bị thay đổi theo yêu cầu của SMA, SMA sẽ tính phí cho bên yêu cầu bồi thường thiệt hại chi phí phát sinh để sửa chữa thiệt hại, bất kể những thay đổi cơ cấu là nguyên nhân gây ra thiệt hại này.

PHẠM VI ĐỊA LÝ ĐƯỢC ÁP DỤNG

Chính sách bảo hành của SMA áp dụng trên toàn thế giới. Bảo hành thiết bị điện mặt trời có thể thay đổi ở một số quốc gia trong phạm vi địa lý (Xem bên dưới)

Chính sách bảo hành của Savina Power JSC, nhà phân phối và cung cấp biến tần điện mặt trời SMA tại Việt Nam được áp dụng với thời gian 5 năm, theo đúng chính sách bảo hành của hãng SMA Đức.

Biến tần điện mặt trời hòa lưới SMA 1 Pha Sunny Boy 3kW-5kW

Phạm vi bảo hành “ BIEN TAN DIEN MAT TROI “

Chính sách bảo hành thiết bị điện năng lượng mặt trời của SMA bao gồm các chi phí sửa chữa và / hoặc các bộ phận thay thế trong suốt thời hạn bảo hành được xác định sự phù hợp và như là một phần của các điều kiện được quy định từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hành. Nếu một thiết bị bị lỗi trong khoảng thời gian bảo hành được xác định, thiết bị sẽ được: (theo quyết định của SMA)

 • Thay thế bằng một thiết bị có giá trị tương đương đối với loại sản phẩm và thời gian sử dụng, hoặc
 • Sửa chữa tại chỗ bởi SMA hoặc một đối tác dịch vụ được chỉ định bởi SMA (Khi SMA kết luận rằng khu vực địa lý mà hệ thống vận hành được coi là quá rủi ro để thực hiện các dịch vụ tại chỗ, các nghĩa vụ của SMA đối với các dịch vụ này đối với khu vực đó bị đình chỉ trong khoảng thời gian mà lý do đó được cho là còn tồn tại) , hoặc
 • Sửa chữa tại cơ sở của SMA bởi SMA hoặc một đối tác dịch vụ được chỉ định bởi SMA, hoặc
 • Đối với các sản phẩm có thời hạn trên 5 năm, SMA sẽ hoàn lại số tiền bằng giá trị thị trường thích hợp của thiết bị bị lỗi (được xác định bởi SMA dựa trên giá trị thị trường mà thiết bị sẽ có nếu nó không bị lỗi).

Người yêu cầu bảo hành phải chấp nhận một thiết bị thay thế có giá trị tương đương đối với loại sản phẩm và thời gian sử dụng của thiết bịđược bảo hành, nếu nó có các khiếm khuyết về mỹ phẩm không ảnh hưởng đến sản xuất năng lượng hoặc tuân thủ an toàn. SMA sẽ sử dụng mới và / hoặc các điều kiện mới của thiết kế ban đầu hoặc cải tiến trong việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị của người yêu cầu bồi thường.

THÔNG TIN CỤ THỂ NẾU SMA CHỌN CUNG CẤP THIẾT BỊ THAY THẾ

Nếu thiết bị được SMA chọn phương án thay thế, SMA sẽ tự ý gửi thiết bị thay thế (hoặc gửi thiết bị thay thế sau khi trả trước giá trị của thiết bị thay thế và chi phí giao hàng) hoặc gửi thiết bị thay thế sau khi nhận thiết bị bị lỗi. Theo yêu cầu của SMA, người yêu cầu bảo hành phải trả lại thiết bị bị lỗi trong bao bì thích hợp để vận chuyển đến một địa chỉ được xác định bởi SMA, địa điểm này sẽ trong cùng một quốc gia mà thiết bị thay thế được vận chuyển. Chi phí cho việc loại bỏ và thay thế thiết bị, cũng như chi phí vận chuyển để gửi thiết bị thay thế và trả lại thiết bị bị lỗi (bao gồm: chứng nhận xuất khẩu, kiểm tra và thuế hải quan, vv..) sẽ được chịu hoàn toàn bởi sự người yêu cầu bảo hành. Nếu thiết bị được lắp đặt tại một quốc gia hỗ trợ chính của SMA (xem bảng dưới đây), Bảo Hành Nhà Máy Có Thời Hạn của SMA cũng sẽ bao gồm chi phí vận chuyển, xác nhận xuất khẩu, thanh tra và thuế hải quan cho các thiết bị thay thế và trả lại.

SMA sẽ giữ lại quyền sở hữu thiết bị thay thế đã được giao đến khi nhận được thiết bị bị lỗi.

Giá trị của thiết bị thay thế sẽ được hoàn lại khi thiết bị khuyết tật được trả lại và chấp nhận bởi SMA.

Nếu thiết bị bị lỗi được trả lại sau một khoảng thời gian 30 ngày SMA có quyền tính phí cho bên yêu cầu bảo hành cho chi phí quản lý tài khoản RMA (Return Material Authorization) quá hạn. Các vật phẩm trả lại sẽ không được chấp nhận nếu không có số RMA hợp lệ thu được từ SMA hiển thị rõ ràng trên bao bì trả lại.

THÔNG TIN CỤ THỂ NẾU SMA CHỌN SỬA CHỮA THIẾT BỊ TẠI CHỖ

Nếu thiết bị được sửa chữa tại chỗ, bởi SMA hoặc đối tác dịch vụ được chỉ định bởi SMA, chính sách bảo hành của SMA bao gồm vật liệu sửa chữa và chi phí nhân công sửa chữa để loại bỏ và thay thế bộ phận hoặc thiết bị thay thế với điều kiện thiết bị đã được cài đặt ở cấp độ mặt đất hoặc mái nhà đạt tiêu chuẩn an toàn. Các chi phí khác như: vận chuyển, xác nhận xuất khẩu, kiểm tra, thuế hải quan, chi phí để truy cập an toàn thiết bị lắp đặt trên mái nhà nghiêng, hoặc cho thiết bị thang máy, chi phí đi lại hoặc chỗ ở, chi phí nhân viên của người bảo hành, hoặc chi phí của các bên thứ ba không được ủy quyền bởi SMA vv.. đều không được SMA chi trả. Nếu thiết bị được lắp đặt tại một quốc gia hỗ trợ chính của SMA (xem bảng dưới đây), chính sách bảo hành của SMA sẽ bao gồm chi phí vận chuyển, xác nhận xuất khẩu, kiểm tra, thuế hải quan, cho lắp đặt và các bộ phận hoặc thiết bị trở lại.

THÔNG TIN CỤ THỂ NẾU SMA CHỌN SỬA CHỮA MỘT THIẾT BỊ TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CỦA SMA

Nếu thiết bị được sửa chữa tại cơ sở của SMA, người yêu cầu bảo hành phải tháo thiết bị bị lỗi và gửi thiết bị cho SMA tại Kassel, Đức để sửa chữa, thiết bị phải được đóng gói thích hợp cho việc vận chuyển. Khi thiết bị đã được sửa chữa tại cơ sở của SMA, SMA sẽ trả lại thiết bị đã sửa chữa cho người yêu cầu bảo hành. Chi phí cho việc tháo dỡ và thay thế thiết bị, cũng như chi phí gửi thiết bị đến các cơ sở của SMA ở Kassel, Đức và trả lại cho bên yêu cầu bảo hành biến tần điện năng lượng mặt trời bao gồm: chi phí vận chuyển, giấy xác nhận xuất khẩu, kiểm tra và hải quan vv.., người yêu cầu bảo hành phải chi trả. Nếu thiết bị được lắp đặt tại một quốc gia hỗ trợ chính của SMA, (xem bảng dưới đây), chính sách bảo hành của SMA cũng sẽ bao gồm chi phí vận chuyển, xác nhận xuất khẩu, kiểm tra và thuế hải quan cho thiết bị được trả lại và sửa chữa.

THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ SỰ BAO GỒM CÁC CHI PHÍ KHÁC

SMA sẽ thông báo cho người yêu cầu bảo hành biến tần điện năng lượng mặt trời về bất kỳ chi phí nào không thuộc phạm vi chính sách bảo hành của SMA này (bao gồm: giá trị thiết bị thay thế, vận chuyển, xác nhận xuất khẩu, kiểm tra, thuế hải quan, đi lại, hoặc nhà ở, vv..) yêu cầu thanh toán cho SMA trước khi thực hiện sửa chữa. Việc sửa chữa sẽ được thực hiện tùy thuộc vào sự chấp thuận của nguyên đơn bảo hành để trang trải các chi phí này.

CÁC QUỐC GIA HỖ TRỢ CHÍNH CỦA SMA

Các quốc gia hỗ trợ chính của SMA là các quốc gia sau đây, không bao gồm các hòn đảo liên quan và vùng lãnh thổ hải ngoại: úc, Canada, Chile, Trung Quốc, EU, Ấn độ, Isarel, Nhật Bản, Jordan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Nam Phi, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỹ, Mỹ và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành của SMA không bao gồm các thiệt hại hoặc vấn đề về hiệu suất xảy ra với biến tần điện năng lượng mặt trời do:

 • Không tuân thủ hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, vận hành, và / hoặc bảo dưỡng, và / hoặc các giao thức và / hoặc các yêu cầu trong đó
 • Thiệt hại liên quan đến xử lý, vận chuyển, lưu kho, hoặc đóng gói lại, không được thực hiện bởi SMA, hoặc bố trí không đúng cách
 • Cài đặt không chính xác hoặc vận hành sai không được thực hiện bởi SMA
 • Các sửa đổi, thay đổi, hoặc sửa chữa có cố ý không phải của SMA
 • Không đủ thông thoáng khí cho thiết bị và bất kỳ hậu quả nào tổn thất do nhiệt
 • Sự ăn mòn do tiếp xúc với môi trường hoặc điều kiện môi trường khắc nghiệt ngoài phạm vi thiết kế
 • Không tuân thủ các quy định an toàn hiện hành (UL, CSA, VDE, IEC, vv..)
 • Sử dụng không chính xác hoặc hoạt động không phù hợp (bao gồm: tắt máy không hợp lệ, tỷ lệ DC không đúng vv..)
 • Sử dụng các loại bình ắc quy không được chứng nhận để vận hành với máy SMA battery inverters
 • Sunny Island và Sunny Boy Storage inverters  có dung lượng vượt quá 20.000 giờ hoạt động ở chế độ full-load (giờ đầy tải được định nghĩa là nguồn điện AC và năng lượng điện xoay chiều trong suốt thời gian hoạt động được chia cho các thiết bị có công suất định mức)
 • Tai nạn, ảnh hưởng từ bên ngoài
 • Bất khả kháng, ví dụ bao gồm: quá áp, sấm sét, lũ lụt, hoả hoạn, động đất, thiệt hại do bão và thiệt hại do côn trùng vv…

CÁC MỤC DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC HOÀN TOÀN KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HÀNH CỦA SMA:

 • Tất cả các mặt hàng không được SMA bán ra bao gồm: dây cáp, bộ điều khiển, pin (có thể sạc lại), Máy biến thế dòng điện (CT), Máy biến áp (VT) và các thiết bị liên lạc, vv..
 • Các thiết bị tiêu hao và các bộ phận chịu mòn thường xuyên (bao gồm: các bộ biến áp, thiết bị ngắt, cầu chì, bộ phận giải quyết ESS, bộ lọc, pin sạc) hoặc các thiết bị bảo vệ quá áp, vv…
 • Chất thay đổi bề ngoài hoặc hoàn thiện các khiếm khuyết không ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất năng lượng, hoặc làm thay đổi hình dạng, sự phù hợp, chức năng.

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀO THỜI HẠN BẢO HÀNH (CÒN LẠI)

 • Nếu toàn bộ thiết bị được thay thế theo Chính sách bảo hành của SMA, phần còn lại của thời hạn bảo hành sẽ được chuyển sang thiết bị thay thế. Nếu các thành phần thiết bị được thay thế theo Chính sách bảo hành của SMA, các linh kiện được sử dụng sẽ được bảo hành trong cùng một khoảng thời gian bảo hành với thiết bị được sửa chữa.

THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN THEO BẢO HÀNH CỦA SMA NÀY

 • Người yêu cầu bảo hành phải thông báo kịp thời cho SMA về lỗi thiết bị hoặc khiếm khuyết ngay khi có dấu hiệu lỗi hoặc khiếm khuyết đó. Để xác định xem thiết bị được bảo hành bởi Chính sách bảo hành của SMA, người yêu cầu bảo hành phải nộp bản sao của báo cáo vận hành bao gồm số sê-ri của thiết bị bị lỗi. SMA có quyền yêu cầu một bản sao của các tài liệu khác bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) hóa đơn mua hàng. SMA chỉ chấp nhận các tài liệu bằng các ngôn ngữ sau: tiếng A-rập, tiếng Séc, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Mandarin, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Thái. Một bản dịch được chứng nhận bằng một trong những ngôn ngữ được đề cập cũng sẽ được chấp nhận. Nhãn kiểu trên thiết bị phải rõ ràng. Nếu những yêu cầu nói trên không được đáp ứng đầy đủ, SMA sẽ từ chối thực hiện các dịch vụ bảo hành phù hợp với Chính sách bảo hành của SMA này.
 • Dịch vụ bảo hành luôn sẵn sàng cho việcliên hệ bằng cách truy cập Hỗ trợ Trực tuyến của SMA tại www.SMA-Solar.com dưới tiêu đề SERVICE & SUPPORT. Người yêu cầu bảo hành hoặc người đại diện có chứng nhận của họ phải báo cáo sự thiếu sót của Trung tâm Dịch vụ SMA tại địa phương của họ bằng cách làm theo thủ tục sau đây như được mô tả dưới đây.
 • Chẩn đoán đúng lỗi có thể cần một kỹ thuật viên có trình độ ở vị trí thiết bị SMA và được trang bị một vôn kế AC / DC chất lượng kỹ thuật số và các công cụ cần thiết như đã nêu trong hướng dẫn sử dụng thiết bị SMA.
 • Kỹ thuật viên có đủ điều kiện tại chỗ có thể được yêu cầu thực hiện phép đo điện áp và cung cấp mã lỗi từ biến tần.
 • Một số thông tin khác có thể được yêu cầu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • Mã model sản phẩm
  • Địa chỉ lắp đạt
  • Ngày bắt đầu vận hành
  • Cấu hình mảng PV
  • Nhà sản xuất bình ắc quy và loại bình ắc quy
  • Mô tả bất kỳ sửa đổi nào đã thực hiện trên biến tần
 • An toàn loại bỏ bất kỳ mô-đun giao diện tùy chọn nào từ Biến tần để được trả lại, và giữ chúng để cài đặt lại trên thiết bị thay thế.
 • SMA sẽ cung cấp hướng dẫn để trả lại hoặc thải bỏ thiết bị bị lỗi.
 • Nếu không có sự cố nào xảy ra khi thiết bị được kiểm tra bởi Phòng sửa chữa dịch vụ SMA, người yêu cầu bảo hành có thể bị tính phí thanh tra và chi phí vận chuyển.

Các dịch vụ được SMA thực hiện theo Chính sách bảo hành của SMA đồng ý và xác nhận trước bằng văn bản. Các văn bản viết tay và thư điện tử đáp ứng yêu cầu xác nhận, bao gồm: fax hoặc e-mail vv… Tất cả các chi phí phát sinh từ bên nguyên đơn bảo hành để thực hiện các quyền của mình theo Chính sách bảo hành của SMA sẽ do người bảo hành bồi thường chịu trách nhiệm.

Hiệu lực cuối cùng

Các quyền được đề cập trong Chính sách bảo hành của SMA phản ánh các quyền của người yêu cầu bảo hành theo Chính sách bảo hành của SMA. Không có khiếu nại nào khácđược bảo vệ bởi Chính sách bảo hành của SMA bao gồm: khiếu nại bồi thường thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do thiết bị bị lỗi, yêu cầu đền bù cho các chi phí phát sinh từ việc tháo gỡ hoặc lắp đặt, và / hoặc mất điện hoặc lợi nhuận vv… Nếu người yêu cầu bảo hành yêu cầu các hoạt động dịch vụ không cần thiết hoặc không có căn cứ và / hoặc thay thế RMA (dịch vụ bảo hành đổi trả sản phẩm) theo Chính sách bảo hành của SMA, thì SMA sẽ có quyền lập hoá đơn cho người yêu cầu bảo hành cho các chi phí phát sinh.

Luật áp dụng và Nơi có Thẩm quyền

Tất cả các yêu cầu bồi thường phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách bảo hành của SMA này đều phải tuân theo luật của Đức, ngoại trừ đối với Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Bán Hàng Quốc tế (CISG). Kassel, Đức, là địa điểm duy nhất có thẩm quyền đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách bảo hành của SMA với điều kiện là người yêu cầu bảo hành là Thương gia theo Bộ luật Dân sự Đức, pháp nhân thuộc luật pháp hoặc người được chi phối bởi Luật pháp.

Trong trường hợp, người yêu cầu bảo hành là Người tiêu dùng theo điều 13 Bộ luật dân sự Đức, nơi thường trú hoặc thường trú ở Liên minh Châu Âu hoặc ở các nước ký kết các Hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu, áp dụng các điều sau đây: SMA Chủ yếu là ủng hộ một thủ tục giải quyết tranh chấp tại Cơ quan Hòa giải Người tiêu dùng Tổng hợp của Trung tâm Hoà giải ở Đức: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung eV, Straßburger Str. 8, 77694 Kehl.

Để có thêm thông tin về sản phẩm thiết bị điện mặt trời, công nghệ năng lượng mặt trời vv.. vui lòng xem mục “Dịch vụ” trên trang web của chúng tôi: ww.SMA-Solar.com hoặc www.savinapower.com