• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Tel: 089 820 8668 | Email: info@savinajsc.com

Chính sách bảo hành tấm pin năng lượng mặt trời Recom

Home » Chính sách bảo hành tấm pin năng lượng mặt trời Recom

Chính sách bảo hành tấm pin năng lượng mặt trời Recom

Chính sách bảo hành tấm pin năng lượng mặt trời Recom áp dụng cho các dòng sản phẩm sau, bao gồm tấm pin poly và tấm pin mono năng lượng mặt trời sau: RCM-xxx-6PA (xxx= 310-340); RCM-xxx-6PB (xxx= 260-280); RCM-xxx-6MA (xxx= 270-310); RCM-xxx-6MB (xxx= 315-360)

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CÓ THỜI HẠN TAM PIN NLMT

RECOM đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời được liệt kê bên trên, ngoài các đầu nối điện một chiều và dây cáp lắp ráp tại nhà máy, không có khuyết tật lớn về vật liệu và tay nghề ngoại trừ việc cài đặt, ứng dụng, sử dụng và bảo trì không đúng cách.

Bất kỳ sự thay đổi ngoại hình nào của các sản phẩm module pin năng lượng mặt trời, bao gồm bất kỳ sự thay đổi màu sắc, mài mòn, xước, oxy hóa và mài mòn cơ học, v.v. hoặc bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hoặc do hao mòn bình thường theo thời gian có thể xảy ra sau ngày bắt đầu bảo hành, sẽ không áp dụng bảo hành.

Khiếu nại sẽ có hiệu lực theo bảo hành sản phẩm có giới hạn 12 năm chỉ khi khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh đủ để chứng minh rằng sự không phù hợp hoặc hỏng hóc của các sản phẩm pin năng lượng mặt trời chỉ do khuyết tật và được bảo hành sản phẩm trong vòng 12 năm. RECOM sẽ, theo ý của mình, hoặc là thay thế hoặc sửa chữa các hỏng hóc sản phẩm pin năng lượng mặt trời. Bảo hành sản phẩm có giới hạn 12 năm không đề cập đến sản lượng điện cụ thể.

BẢO HÀNH HIỆU SUẤT CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG (THEO ĐƯỜNG BIỂU ĐỒ)

Trong thời gian 25 năm kể từ ngày bắt đầu bảo hành, RECOM bảo đảm rằng việc giảm hiệu suất của tấm sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời Poly sẽ không vượt quá 3% trong năm đầu, và sau đó là 0,65% mỗi năm. Hiệu suất tối thiểu sẽ đạt được 81,4% công suất tối đa trong năm thứ 25 sau ngày bắt đầu bảo hành.

Tấm pin năng lượng mặt trời Recom Poly 72 cells 325Wp

Tấm pin năng lượng mặt trời Recom Poly 72 cells 325Wp

Mức tổn thất sản lượng điện thực tế sẽ được so sánh với công suất ra danh định, như được chỉ rõ trong bảng dữ liệu có liên quan và được đo bằng các kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn (STC). Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tổn thất sản lượng điện cao hơn mức cho phép nào và do RECOM xác định do lỗi chất liệu hoặc lỗi của tay nghề, RECOM sẽ thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm pin năng lượng mặt trời bị hỏng hóc

LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN BẢO HÀNH PIN ĐIỆN MẶT TRỜI

Bảo hành có thời hạn và bảo hành hiệu suất chuyển đổi năng lượng không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm pin năng lượng mặt trời của RECOM có những đặc điểm sau:

  • Lạm dụng, cài đặt không đúng cách hoặc ứng dụng và không tuân thủ hướng dẫn cài đặt tấm pin điện mặt trời của nhà sản xuất RECOM
  • Tấm pin điện mặt trời Poly hoặc Mono bị thiệt hại do vận chuyển
  • Sửa chữa hoặc thay đổi bởi một kỹ thuật viên không được RECOM chấp thuận
  • Điều kiện môi trường quá khắc nghiệt, sét đánh, lũ lụt, hỏa hoạn, hành động của bên thứ ba hoặc các sự kiện khác
  • Thiệt hại do các điều kiện môi trường, bao gồm điện áp không đúng, điện tăng, mưa axit, môi trường biển, và các yếu tố ô nhiễm, ăn mòn bên ngoài vv..
  • Thiệt hại do tiếp xúc với môi trường cực nóng và ẩm
  • Các trường hợp bất khả kháng

Các chế độ bảo hành không bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lắp đặt hoặc tháo bỏ các sản phẩm pin năng lượng mặt trời.

THỦ TỤC KHIẾU NẠI YEU CAU BAO HANH TAM PIN NANG LUONG MAT TROI

Khi phát hiện bất kỳ yêu cầu bồi thường chính đáng nào được bảo hành, khách hàng phải thông báo cho RECOM bằng thư hoặc thư điện tử đã ký, cung cấp bằng chứng chi tiết (hoá đơn, bằng chứng về việc chuyển giao các tấm sản phẩm pin năng lượng mặt trời, số serial). Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của RECOM, việc trả lại bất kỳ tấm sản phẩm pin năng lượng mặt trời nào sẽ không được chấp nhận. Mọi yêu cầu bồi thường theo bảo hành có giới hạn này phải được đưa đến RECOM trong vòng ba tháng sau khi xác định.

XỬ LÝ KỸ THUẬT VAN DE BAO HANH PIN DIEN MAT TROI

Trong trường hợp tranh chấp về mặt kỹ thuật có liên quan đến yêu cầu bảo hành, khách hàng sẽ tham vấn với một viện kiểm định hạng nhất như TÜV Rheinland, VDE hoặc RETC-CA để đưa ra một báo cáo kỹ thuật, bao gồm các kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng để xác định tính kỹ thuật các khía cạnh của khiếu nại. RECOM bảo lưu tất cả các quyền xử lý từng tranh chấp theo ý riêng của mình.

Chính sách bảo hành tấm Pin điện mặt trời được biên dịch từ chính sách của hãng Recom, Savina Power JSC, nhà phân phối và cung cấp sản phẩm pin điện mặt trời Recom thực hiện theo chính sách bảo hành của hãng với thời gian bảo hành chất lượng pin quang điện 12 năm, bảo hành hiệu suất trên 80% đến thời gian 25 năm. Tất cả thiết bị điện mặt trời đều thực hiện theo chính sách của hãng để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho chủ đầu tư hệ thống và dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

pin dien mat troi recom