• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Tel: 089 820 8668 | Email: info@savinajsc.com

COD Dự án năng lượng tái tạo

Home » COD Dự án năng lượng tái tạo

COD cho Dự án điện gió, điện mặt trời

Hiện nay đang có hơn 100 dự án điện gió đang triển khai thi công để kịp hưởng giá FIT theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg, thời hạn ưu đãi giá FIT đến ngày 30/10/2021. Trong tình hình Covid-19 đang bùng phát hiện nay đã gây ra không ít khó khăn cho các Chủ đầu tư trong việc triển khai thi công - đóng điện - vận hành thương mại (COD). COD (Commercial Operation Date) là ngày vận hành thương mại được xác định ... Read more