• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Tel: 089 820 8668 | Email: info@savinajsc.com

Dịch vụ kiểm toán năng lượng

Home » Dịch vụ kiểm toán năng lượng

BMS – Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà

Theo Bộ Xây dựng tốc độ tăng trưởng của ngành là từ 12-16% mỗi năm và tiêu thụ khoảng 20-24% tổng năng lượng quốc gia. Công tác xây dựng không tuân thủ quy tắc kiến trúc khí hậu sinh hoạt truyền thống, cách nhiệt không tốt, kém thông thoáng, không che chắn trực xạ gây lãng phí năng lượng để đảm bảo tiện nghi tối thiểu. Giải pháp điều khiển và quản lý tích hợp cho phép nâng cao hiệu suất và tối ... Read more

Giới thiệu chung về Kiểm Toán Năng Lượng-EnergyAudit

1. Dịch vụ kiểm toán Năng Lượng là gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi việc sử dụng năng lượng trong Công ty của bạn hiệu quả chưa? Có bị lãng phí ở khâu nào không? Có cách nào để tiết giảm năng lượng tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường? Nếu có thì giải pháp như thế nào? EnergyAudit là dịch vụ Kiểm toán Năng lượng được cung cấp bởi SAVINA POWER. Hoạt động kiểm toán đánh ... Read more