• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Tel: 089 820 8668 | Email: info@savinajsc.com

Think green – The future of Renewable energy – Solar energy

Savina Power JSC. The Partner you can trust deep down for your projectsUGANDA: Amea Power to build four solar and wind farms in two regions |  Afrik 21

Renewable Energy Consultant Services

Investment Consultant, Design Survey, Operation and Maintenance, COD for Wind and Solar Services

Read more
Điện mặt trời hòa lưới

Solar Power

We supply all solar solutions including: On-Grid, Off – Grid and Solar Hybrid (ESS) for Factory, Market Center and Residentail

Read more
Electrical Testing Equipment | CETT Co.,Ltd

Testing equipment and Substation up to 220kV

We supply Testing for Power plant and Substation including: Circuit Breaker, Disconnector, Transformer,etc and second primary system.

Read more

Free Solar System ( FSS )

We invest on your rooftop and transfer the solar rooftop system after 10 year operation – FREE SOLAR SYSTEM (FSS).

Read more
SAVINA POWER services.
Investment ConsultantSurvey & DesignInstallationOperation and MaintenanceTurn-key solution
Investment Consultant
Solar Power, Wind Power, Solar Rooftop.

(1) Development renewable project from begining to COD.

(2) Feasibility Study, Basic Design and Technical Design for Renewable Energy

Survey & Design
Consultant

(1) Survey and Optimizer Solar System

(2) Detail design and analysis to bring best valuation to customers

Installation

(1) Organization team and install comply with design.

(2) Project management.

Operation and Maintenance
Wind and Solar Power operation and Maintenance

(1) Build-in operation procedure, technology transfer, checklist.

(2) Realtime operation and schedule maintenance.

(3) Efficiency guarantee

Turn-key solution
Survey – Design – Procurement – Construction
Năng lượng mặt trời?
Năng lượng mặt trời là tài nguyên vô tận của thế kỷ 21.

Mặt trời cung cấp nguồn năng lượng sạch, miễn phí vĩnh cửu
Nguồn điện mặt trời vượt hơn từ 10.000 đến 15.000 lần so với nhu cầu năng lượng hàng ngày
Mặt trời không tạo ra khí CO2
Một hệ thống điện năng lượng mặt trời có ý nghĩa “Khả năng tự cung tự cấp nguồn năng lượng cho nhu cầu sử dụng”, không phải chịu chi phí năng lượng ngày càng tăng
Điện năng lượng mặt trời là năng lượng vô tận duy nhất có thể được sản xuất tại chỗ nhưng với quy mô phạm vi trên toàn thế giới
Không cần tốn nhiều chi phí truyền tải do thách thức về khoảng cách
Mặt trời không phụ thuộc vào quy mô và mô hình kinh doanh, chế độ chính trị
Năng lượng điện mặt trời là vô tận nhưng vô hại
SAVINA PARTNERS


Năng lượng tái tạo! Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Thật sự khả thi: Chủ đầu tư tự sản xuất và sử dụng năng lượng với chi phí đầu tư hợp lý với hệ thống điện năng lượng mặt trời cơ bản, giúp tiết kiệm chi phí khi so sánh với chi phí sử dụng nguồn điện lưới.