• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Holine: 0932 560 562 | Email: info@savinajsc.com

Hệ thống điện năng lượng Mặt Trời độc lập với lưới điện ( off-grid )

Home » Hệ thống điện năng lượng Mặt Trời độc lập với lưới điện ( off-grid )
Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập

Hệ thống điện mặt trời độc lập với nguồn điện lưới

Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập với nguồn điện lưới Hệ thống điện mặt trời độc lập chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng thông qua tấm pin quang điện, điện năng được lưu trữ trực tiếp trên ắc quy hoạt động độc lập mà không cần thông qua nguồn điện lưới. Với ưu điểm là hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập sẽ với nguồn điện lưới nên sẽ tự chủ được nguồn điện, nguồn năng ... Read more
Minh họa hệ thống máy bơm nước bằng năng lượng mặt trời độc lập

Giải pháp bơm nước bằng năng lượng mặt trời độc lập

Giải pháp bơm nước bằng năng lượng mặt trời độc lập (SOLAR PUMP SYSTEM) Nguyên lý hoạt động hệ thống máy bơm nước bằng năng lượng mặt trời: - Hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời (NLMT) nhận năng lượng bức xạ mặt trời và chuyển hóa thành điện năng cung cấp cho hệ thống máy bơm thông qua biến tần năng lượng mặt trời, hệ thống điều khiển trực tiếp máy bơm nước 1 pha 230V hoặc 3 pha 220 ... Read more