• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Holine: 0932 560 562 | Email: info@savinajsc.com

Hệ thống điện năng lượng Mặt Trời hòa lưới có lưu trữ ( hybrid )

Home » Hệ thống điện năng lượng Mặt Trời hòa lưới có lưu trữ ( hybrid )
Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid Rooftop

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid Rooftop (Hybrid solar system) Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid là giải pháp sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để chuyển thành nguồn điện xoay chiều cung cấp cho phụ tải ưu tiên, phụ tải ưu tiên là những thiết bị cần duy trì nguồn điện liên tục, hệ thống đồng thời sạc cho bộ lưu trữ (Ắc quy). Nếu nguồn điện mặt trời dư sẽ được hòa vào lưới điện Quốc ... Read more