• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Tel: 089 820 8668 | Email: info@savinajsc.com

Sản phẩm Solar

Home » Sản phẩm Solar

Sản phẩm và dịch vụ điện mặt trời bao gồm thiết kế, thi công và lắp đặt trọn gói hệ thống điện mặt trời. Phân phối vật tư và thiết bị điện năng lượng mặt trời, bao gồm hệ khung đỡ tấm pin, biến tần điện mặt trời ABB, SMA, KEHUA và tấm pin năng lượng mặt trời Recom.