• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Tel: 089 820 8668 | Email: info@savinajsc.com

Thí nghiệm – kiểm định thiết bị điện đến cấp điện áp 220kV

Home » Tin tức » Thí nghiệm điện » Thí nghiệm – kiểm định thiết bị điện đến cấp điện áp 220kV

Công ty Cổ phần năng lượng SAVINA là đơn vị đầu ngành về công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định tại khu vực Miền Trung. SAVINA đã và đang trực tiếp thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định,… cho hệ thống thiết bị điện của hầu hết các nhà máy thủy điện, điện mặt trời và trạm biến áp đến 220kV trước khi hòa lưới điện Quốc gia hoặc sau cải tạo, đại tu, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng… đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định.

Thí nghiệm các thiết bị nhất thứ:

Máy biến áp
Máy cắt
Biến điện áp
Biến dòng điện
Chống sét van
Dao cách ly
Đo thông số đường dây

Danh-sach | Danh-sach

Thí nghiệm hệ thống, thiết bị nhị thứ:

Đo lường
Điều khiển
Bảo vệ
Đo đếm điện năng…

Bộ kiểm tra Rơle AC, Hệ điều hành nhúng K540i

Thí nghiệm Nhà máy điện mặt trời

Quét nhiệt độ các tấm PV
Đo hiệu suất (PR Test)
Đo đặc tính I-V
Đo cách điện tấm pin, cáp điện….

HOT SPOT ảnh hưởng đến tấm pin năng lượng mặt trời như thế nào? - VIETCOTEK
Quét nhiệt tấm PV bằng Flycam

Các Dự án đã triển khai:

Tổng quan về nhà máy điện mặt trời Sông Giang – SÔNG GIANG SOLARPOWER JSC
Thí nghiệm định kỳ Nhà máy điện mặt trời Sông Giang – 50 MWp sau một năm vận hành
Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ chính thức hòa lưới điện quốc gia - DHC Solar
Thử nghiệm PR nhà máy điện mặt trời Thác Mơ