• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Tel: 089 820 8668 | Email: info@savinajsc.com

Thí nghiệm điện

Home » Thí nghiệm điện

Thí nghiệm – kiểm định thiết bị điện đến cấp điện áp 220kV

Công ty Cổ phần năng lượng SAVINA là đơn vị đầu ngành về công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định tại khu vực Miền Trung. SAVINA đã và đang trực tiếp thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định,… cho hệ thống thiết bị điện của hầu hết các nhà máy thủy điện, điện mặt trời và trạm biến áp đến 220kV trước khi hòa lưới điện Quốc gia hoặc sau cải tạo, đại tu, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng… ... Read more