• WELCOME TO SAVINA POWER JSC. | Holine: 0931 120 890 | Email: info@savinajsc.com

Thử nghiệm PR cho nhà máy điện mặt trời

Home » Tin tức » Tin tức Solar » Thử nghiệm PR cho nhà máy điện mặt trời

PR (Performance Ratio – PR) là một hệ số giữa sản lượng điện thực tế và lý thuyết của một Dự án điện mặt trời phụ thuộc vào vị trí địa lý, loại tấm pin sử dụng và chế độ bảo trì hệ thống. Hệ số PR cao thì sản lượng cao và ngược lại. PR chính là thước đo đánh giá mức độ hiệu quả của Dự án Điện mặt trời

Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ có công suất 50MWp tại địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập và phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước lắp đặt khoảng 125.000 tấm pin năng lượng mặt trời.

Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ

Công ty Cổ phần Năng lượng SAVINA đã triển khai thực hiện thử nghiệm PR tại nhà máy trong vòng 30 ngày, việc đánh giá được tiến hành trên từng zone để đảm bảo có được kết quả chính xác nhất. Sau thời gian xử lý số liệu, kết quả tính toán được các bên liên quan chấp thuận và là cơ sở để tổng thầu EPC tiến hành nghiệm thu hoàn thành Dự án .

Lắp đặt thiết bị đo bức xạ

Ngoài việc thử nghiệm PR, SAVINA còn thực hiện các thử nghiệm khác như đo đặc tính V-I, kiểm tra cách điện PV, quét nhiệt thiết bị, kiểm tra tiếp xúc,…cho các Dự án điện mặt trời giúp Chủ đầu tư vận hành được hiệu quả nhất và ngăn ngừa các sự cố tiềm ẩn có thể gây nguy hại đến hoạt động của Nhà máy.